DARKON ®

10 2022

 

 ДАРКОН ®

Нагреватели за лири

 

 

Начало Отопление с нагреватели Нагреватели за радиатори Нагреватели за лири Нагреватели за басейни Сушилни за ски екипировка Нагреватели за галв. вани Промишлени нагреватели За нас Контакти

Електрическите нагреватели за лири от серията ДАРКОН-Е са предназ-начени за вграждане в тръбни лири за баня.

            Представляват едностепенен нагревателен елемент с присъединител-на резба 1/2” и фланец S36, към който е монтирана кутия с кабел  с  дължина 2,8 м. Вграден  е  електронен   терморегулатор  на  фиксирана  температура  на водата  със  светлинна индикация  за включен  нагревател.  Захранването на терморегулатора е с вградена защита от импулсни претоварвания по напре-жение.

            Пригодени са за работа в условия на повишена влажност и пръскаща вода.

            Отговарят на изискванията за безопасност на стандартите  БДС EN 60335-1: 2002 и  БДС EN 60335-2 : 2003.

Модел

DE900L

DE750L

DE600L

DE450L

DE300L

Мощност [W]

900

750

600

450

300

Напрежение[V]

220

220

220

220

220

Терморегулатор по

 

 

 

 

 

температура на водата

(55±3)ºC

(55±3)ºC

(55±3)ºC

(55±3)ºC

(55±3)ºC

Нагревателен елемент

 

 

 

 

 

-дължина [mm]

400

400

400

400

400

-диаметър [mm]

14

14

14

14

14

Кутия

 

 

 

 

 

-дължина [mm]

75

75

75

75

75

-диаметър [mm]

Ø52

Ø52

Ø52

Ø52

Ø52

Фланец [mm]

S 36

S 36

S 36

S 36

S 36

Присъединителна

 

 

 

 

 

резба

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Клас на защита

I

I

I

I

I

Степен на защита

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

Цена  лв.

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

            Цените са в сила от 12.10.2022 г.

            Нагревателите за лири от серията ДАРКОН-Е  с мощност  над  900 W,  се предлагат задължително със съд за разширение на водата и комплект части за  монтирането  му  (нипел  и  уплътнител).  В комплекта  влизат  техническо описание, инструкция за монтаж и експлоатация и гаранционна карта.

             Мощността на нагревателя за лира  се  избира  да  бъде  не  повече  от 90 % от мощността на лирата в зависимост от широчината и височината:

 

 

 

 

 

 

 

Широчина Х Височина

 Препоръчителна мощност

[ mm ]

[ W ]

450 х   600

300

450 х   900

450

450 х 1200

600

450 х 1400

750

450 х 1700

900

 

 

600 х   900

600

600 х 1200

750

600 х 1400

900

600 х 1700

900

           

             Преди монтажа да се провери дали нагревателят се завинтва свобод-но, на ръка, без кълчища, в долен отвор на лирата до края на резбата.

             За уплътняване да се използват кълчища.

             Нагревателят  да се завинти, вертикално, в долната част на лирата, в отвор с цилиндрична резба 1/2”.

             За включването на нагревателя към захранващата мрежа в неподвиж-ната електрическа инсталация, захранващият  кабел  трябва  да бъде  свър-зан  директно или през твърда връзка към подходящ стандартен включва-тел, намиращ се извън банята, разстоянието между контактите на който да осигуряват пълно разединяване за всички полюси при условията на катего-рията по пренапрежение III !

             Електрическият монтаж да бъде извършен от правоспособен специа-лист в съответствие с изизсванията  за електробезопасност!

             Ако захранващият шнур се повреди,  той трябва да бъде  заменен  от производителя. Отварянето на кутията на нагревателя води до нарушаване на неговата херметизация,  което прави  недопустимо   използването   му   в мокри помещения!

             При монтажа да се остави 8–10 см. провисване на захранващия кабел за оттичане на евентуален конденз.

             Лирата да се хоризонтира и  да се напълни  с вода.  След  загряване  и изключване на терморегулатора, нивото на водата да  се изравни  до  1-2 см под горния край на лирата.  Обезвъздушителят  и тапата,  в  горната част  на лирата, да се оставят  отворени (незатегнати).

             Преди първоначалното включване на нагревателя и периодически по време на отоплителния сезон да се следи нивото на водата в  лирата.

             Недопустимо е включването на нагревателя  във  въздушна,  маслена или агресивна среда, както и в лира  с  мощност  по-малка  от  мощността  на нагревателя.

             Недопустимо  е херметичното затваряне  на лирата,  и поставянето  на миещи препарати във водата.

             Гаранционен срок – два отоплителни сезона.