DARKON ®

 ДАРКОН ®

Отопление с електрически нагреватели

 

 

Начало Отопление с нагреватели Нагреватели за радиатори Нагреватели за лири Нагреватели за басейни Сушилни за ски екипировка Нагреватели за галв. вани Промишлени нагреватели За нас Контакти

Серията    електрически     нагреватели     за     радиатори    и лири “ДАРКОН-Е”, разработена  и  произвеждана от фирма “ДАРКОН”,  е предназначена за изграждане на  водни отоплителни системи на жилищни и промишлени сгради. Серията дава възможност да бъде постигнат  комфорта  на водното отопление при отсъствие на централно отопление, без да са необходими котел за локално отопление, тръбна и специална електрическа инсталация, арматура и др. Подходящ радиатор, оборудван с нагревател от предлаганата серия е достатъчен за отопление на помещението, като дава възможност за  управление както по температура на въздуха, така и по време, посредством  таймер. Това управление се реализира за всяко помещение по отделно, като дава възможност за оптимизиране на потреблението.

            Средствата които биха били изразходвани за котел, тръбна и електрическа инсталация, могат да бъдат дадени за външна изолация на сградата.

            С относително най-ниската, (60-70)°C,  температура на излъчващата повърхност и достатъчна площ, водният радиатор предизвиква бавно движение на въздуха. Така нагрятият въздух остава по-дълго време в долната половина на помещението и усещането за топлина е по-силно. Обратно, прегрятите  и недостатъчни повърхности на сухи или маслени радиатори, конвекторни радиатори, всички видове отоплителни прибори с принудителна циркулация, открити реотани и др. водят до бързо движение на въздуха, което намалява усещането за топлина и води до задържане на топлия въздух в горната половина на помещението. Намаляването на  усещането за топлина ни принуждава да усилваме отоплението.

            Управлението на  отоплението по време,  позволява  помещенията да бъдат отоплявани  само когато  и колкото е необходимо, като възможностите за това са в зависимост от използвания таймер.

            Всичко това прави отоплението с водни радиатори с вградени електрически нагреватели най-икономичния метод за отопление с електрически ток, както като първоначална инвестиция, така и като разходи за експлоатация.

           Освен като основен източник на отопление,  нагревателите се използват  и като допълнително средство към  котли с твърдо или друго гориво,  камини с водни ризи,  слънчеви инсталации и др.

           Серията нагреватели за радиатори  и лири е конструирана и произведена в съответствие с  изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за ползване в определени граници на напрежението  и  БДС EN 60335-1.

В конструкцията са заложени технически и технологични решения които осигуряват безопасност, функционалност, надеждност и ремонтопригодност. Представлява качествено развитие на произвежданите от 1994 г. от  фирма “ДАРКОН” нагреватели за радиатори.