DARKON ®

01 2024

 

 ДАРКОН ®

Нагреватели за радиатори

 

 

Начало Отопление с нагреватели Нагреватели за радиатори Нагреватели за лири Нагреватели за басейни Сушилни за ски екипировка Нагреватели за галв. вани Промишлени нагреватели За нас Контакти

            Електрическите нагреватели за радиатори от серията ДАРКОН-Е са  предназначени  за  вграждане  във  всички   видове  радиатори  за парно отопление,  с изключение  на панелните  радиатори от листова стомана.

            Представляват  тристепенен  нагревателен  елемент,  патронен тип, с присъединителна резба 1/2” и фланец  S36, към който е прикре- пена кутия за управление. В кутията са монтирани два ключа със свет-линна индикация за включване на отделните нагреватели, електронен терморегулатор  по  стайна  температура,  недопускащ  преразход на електроенергия, електронен терморегулатор на фиксирана температу-ра на водата в радиатора  и  захранващ  кабел  с  шприцван  щепсел  с дължина 1,6 м.

            Захранването   на   терморегулатора   е   с   вградена   защита  от импулсни претоварвания по напрежение.

            Пригодени са за работа в нормални климатични условия.

            Отговарят на изискванията за безопасност на стандарта БДС EN 60335-1:2002.

Модел

DE2400R

DE2100R

DE1800R

DE1500R

DE1200R

Мощност [W]

2400

2100

1800

1500

1200

Степени [W]

900

600

600

600

400

 

1500

1500

1200

900

800

 

2400

2100

1800

1500

1200

Напрежение [V]

220

220

220

220

220

Терморегулатор по

 

 

 

 

 

стайна температура

(5÷45)ºС

(5÷45)ºС

(5÷45)ºС

(5÷45)ºС

(5÷45)ºС

Терморегулатор по

 

 

 

 

 

температура на водата

(60±3)ºС

(60±3)ºС

(60±3)ºС

(60±3)ºС

(60±3)ºС

Нагревателен елемент

 

 

 

 

 

-дължина [mm]

800

800

700

600

500

-диаметър [mm]

14

14

14

14

14

Кутия

 

 

 

 

 

-дължина [mm]

90

90

90

90

90

-размери [mm]

70 х 110

70 х 110

70 х 110

70 х 110

70 х 110

Фланец [mm]

S 36

S 36

S 36

S 36

S 36

Присъединителна

 

 

 

 

 

резба

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Клас на защита

I

I

I

I

I

Цена  лв.

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

            Цените са в сила от 01. 01. 2024 г.

            Нагревателите за радиатори от серията  ДАРКОН-Е  се предлагат задължително със съд за разширение и доливане на водата, комплект части за монтирането им (нипел и уплътнител),  техническо  описание, инструкция за монтаж и експлоатация и гаранционна карта.

            Мощността на нагревателя се избира  съобразно  мощността на радиатора, която зависи от модела на радиатора,  неговите размери и броя на ребрата.

            Препоръчителен  брой  ребра  от  различни  видове  и размери радиатори за съответна мощност на нагревателя:

Мощност

 

 

Радиатор

 

 

на

чугун

чугун

алуминий

алуминий

алуминий

нагревателя

350 mm

500 mm

350 mm

500 mm

600 mm

1200 W

13  - 15

  9 - 11

11 - 13

  9 - 11

  8 - 10

1500 W

16 -  18

12 - 14

14 - 16

12 - 14

11 - 13

1800 W

19 - 21

15 - 17

17 - 19

15 - 17

14 - 16

2100 W

22 - 24

18 - 20

20 - 22

18 - 20

17 - 19

2400 W

25 - 27

21 - 23

23 - 25

21 - 23

20 - 22

            Преди монтажа да се провери дали нагревателят се завинтва свободно, на ръка, без кълчища, в една от долните тапи до края на резбата.

            За уплътняване да се използват кълчища.

            Нагревателят  да  се  завинти  в  долната  част  на радиатора, ди-ректно или в щепсел с отвор с резба 1/2”. Кутията  на  нагревателя  да се фиксира в положение с ключовете нагоре.

            Задължително в горната част на  радиатора да се монтира  при-ложеният съд за разширение и доливане на водата.

            Радиаторът да се хоризонтира, да се напълни  с вода или анти-фриз и да се обезвъздуши.

            Щепселът  на  захранващият  кабел  да се  включи  в стандартен достъпен контакт.  Включва  се  необходимата мощност,  един от клю-човете или двата. Терморегулаторът се поставя на максимална темпе-ратура (положение 7).  Ключовете  светят  когато  терморегулаторът  е включен.

            Когато  температурата  в  помещението  достигне  необходимата стойност, терморегулаторът се завърта обратно до положението, при което ключовете угасват. С това необходимата  температура  е  фикси-рана.

            Периодически се следи за наличие на вода  в съда  за  разшире-ние.

            Недопустимо  е  включването  на  нагревателя  във  въздушна, маслена или агресивна среда, както и в радиатор с мощност по-малка от мощността на нагревателя.

            Недопустимо е херметичното затваряне  на  радиатора,  работа без съд за разширение, както и поставянето на миещи препарати във водата.

            Гаранционен срок – два отоплителни сезона.